Защита на картодържателите

Защита на картодържателите

Сигурност на плащанията

1. Плащане чрез банков превод:

Можете да платите чрез банков превод, като преведете сумата от Вашата банкова сметка (с платежно нареждане) по следната банкова сметка:

„Юробанк България“ АД / Пощенска Банка

BIC/SWIFT: BPBIBGSF

IBAN: BG64 BPBI 8170 1015 9548 01

Като вносител изпишете името на потребителя, а в основание за плащане ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да попълните уникалния идентификационен номер на поръчката, който се генерира след приключването на поръчката. Ако не се попълни номер, идентификацията на превода се затруднява и е възможно поръчката да не бъде активирана, тъй като няма да знаем за какво е плащането.

2. Плащане чрез посредством кредитна или дебитна банкова карта:

Услугата за картово разплащане през Интернет страницата www.yocowork.com, предоставя възможност за извършване на онлайн плащания посредством кредитна или дебитна банкова карта MasterCard, Visa, American Express и JCB.

Валутата на разплащане с банкова карта е български лева (BGN). Ако валутата на картодържателя се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на банката издала картата.

Директните плащания се извършват посредством системата за онлайн разплащания на БОРИКА АД, където Потребителят следва да въведе картови данни (номер на карта, дата на валидност и 3-цифрен код за сигурност CVV2/CVC2). Плащането се обработва от БОРИКА АД. Сигурността на картовите данни се гарантира от БОРИКА АД.

Защита на личните данни

Необходимо е да използвате актуален браузър с разрешен SSL. По този начин защитавате поверителността на личната си информация, докато тя се предава през интернет.

Сигурността на картовите данни е защитена чрез SSL връзка между нашия сървър и сървъра на платформата за разплащания обработващ транзакцията. SSL или Secure Socket Layer осигурява криптирана връзка между хостинг сървъра, на който се намират уебсайтът и браузърът на посетителите. Чрез SSL сертификата получавате по-високо ниво на сигурност на данните Ви. По този начин всички номера на кредитни карти и лични данни ще бъдат защитени. По време на процеса на проверка за автентичност на Вашата карта, нито нашия сървър, нито платформата ни за електронна търговия, нито наши служители имат достъп до съдържанието на поверителни данни, които се обменят между картодържателя и банката, независимо от факта, че плащането се осъществява чрез линк в интернет страницата на онлайн платформата сайта www.yocowork.com.

Информацията, която сайтът събира НЕ ВКЛЮЧВА ДАННИ ЗА КРЕДИТНА ИЛИ ДЕБИТНА КАРТА НА КУПУВАЧА. НИЕ НИКОГА НЯМА ДА ПОИСКАМЕ ОТ ВАС ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА ИЛИ ПО ТЕЛЕФОН ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ И ОСОБЕНО ДАННИ ЗА КРЕДИТНА ИЛИ ДЕБИТНА КАРТА. Ако по някаква причина получите от нас подобно съобщение, моля проверете дали наистина е от нас, ИГНОРИРАЙТЕ СЪОБЩЕНИЕТО и незабавно ни уведомете на e-mail или по телефона!

Директно плащане

Всички картодържатели на банкови карти, извършващи Директно плащане през Интернет страницата www.yocowork.com, са обект на проверка и оторизиране от банката – издател на картата. Ако банката – издател на картата откаже плащане или по някаква причина не разреши плащане, картодържателят бива уведомен за това незабавно. Рамер Груп ЕООД не носи отговорност за грешки при Директно плащане поради некоректно попълнени от Потребителя данни.

Банката – издател на картата може да начислява такса за всяка операция с карта. Допълнителна информация може да се получи от банката – издател на картата.

В случай на оспорване на Директно плащане потребителят – картодържател следва да се обърне към банката – издател на банковата карта, като Рамер Груп ЕООД се ангажира да съдейства за разрешаване на случая на оспорено плащане.

При установяване, че оспорването е основателно, сумата на основателно оспореното плащане се възстановява от банката, обслужваща извършването на онлайн плащания в Интернет, по картовата сметка на Потребителя или при възможност, се отменя извършеното плащане.

 

За всяко успешно приключено Директно плащане Потребителят получава съобщение от team@yocowork.com с детайли за плащането на e-mail адреса, попълнен при заявката за услуга.