ID на резервацията: [booking_id]
Вашата среща е резервирана успешно!

Изпратихме информацията за резервацията Ви на Вашия имейл адрес.

Услуга:
[bookingpress_appointment_service]
Дата и час:
[bookingpress_appointment_datetime]
Име на клиента:
[bookingpress_appointment_customername]
Добавяне към календара

[bookingpress_appointment_calendar_integration]